Од 20.06.2018. амбуланта ЗЗХМП Нови Сад за одрасле и амбуланта за децу које су се налазиле у Вршачкој улици бр.28 су на новој адреси - налазе се у новој згради ЗЗХМП на Булевару патријарха Павла 26а и раде сваку ноћ од 19-07 h,током целе године. Дежурна амбуланта за одраске у КЦВ ради уобичајено, сваку ноћ од 19-07h

Обука запослених у јавном и приватном сектору за пружање прве помоћи са показном вежбом

first_aid-300x256

 

На основу Закона о безбедности и здрављу на раду, Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад обучава све запослене у јавном и приватном сектору за пружање прве помоћи.

Право на безбедност и здравље на раду имају СВИ запослени, а Закон о безбедности и здрављу на раду (члан 15,став 1,тачка 9) обавезује послодавца да обезбеди пружање прве помоћи,као и да оспособи запослене за пружање прве помоћи,спасавање и евакуацију.

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад има дозволу надлежног органа-Министарства здравља за спровођење обуке из прве помоћи. Запослени лекари, чији се свакодневни рад одвија на терену као месту медицинске хитности, најразличитији случајеви и услови у којима се указује хитна медицинска помоћ, гаранција су квалитета нашег рада.

 

 

Све додатне информације можете добити на број

+ 381 21 64 00 125