Од 04.04.2017. амбуланта ЗЗХМП Нови Сад за одрасле која се налазила у Његошевој улици бр.4 је на новој адреси - налази се у кругу Клиничког Центра Војводине (улаз од Сајма ,први објекат са леве стране ) и ради сваку ноћ од 19-07 h,током целе године.

Обука запослених у јавном и приватном сектору за пружање прве помоћи са показном вежбом

first_aid-300x256

 

На основу Закона о безбедности и здрављу на раду, Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад обучава све запослене у јавном и приватном сектору за пружање прве помоћи.

Право на безбедност и здравље на раду имају СВИ запослени, а Закон о безбедности и здрављу на раду (члан 15,став 1,тачка 9) обавезује послодавца да обезбеди пружање прве помоћи,као и да оспособи запослене за пружање прве помоћи,спасавање и евакуацију.

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад има дозволу надлежног органа-Министарства здравља за спровођење обуке из прве помоћи. Запослени лекари, чији се свакодневни рад одвија на терену као месту медицинске хитности, најразличитији случајеви и услови у којима се указује хитна медицинска помоћ, гаранција су квалитета нашег рада.

 

 

Све додатне информације можете добити на број

+ 381 21 64 00 125