Obuka zaposlenih u javnom i privatnom sektoru za pružanje prve pomoći sa pokaznom vežbom

first_aid-300x256

 

Na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad obučava sve zaposlene u javnom i privatnom sektoru za pružanje prve pomoći.

Pravo na bezbednost i zdravlje na radu imaju SVI zaposleni, a Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (član 15,stav 1,tačka 9) obavezuje poslodavca da obezbedi pružanje prve pomoći,kao i da osposobi zaposlene za pružanje prve pomoći,spasavanje i evakuaciju.

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad ima dozvolu nadležnog organa-Ministarstva zdravlja za sprovođenje obuke iz prve pomoći. Zaposleni lekari, čiji se svakodnevni rad odvija na terenu kao mestu medicinske hitnosti, najrazličitiji slučajevi i uslovi u kojima se ukazuje hitna medicinska pomoć, garancija su kvaliteta našeg rada.

 

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj

+ 381 21 64 00 125