Финансијски и правни сектор

 

 

 • ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2015. ГОДИНУ
 • Izmenjeni plan za JN 2015-1
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ

Izmenjeni fin.plan za 2015

 • ДВАНАЕСТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2014. ГОДИНУ

Obrazac_5GO_Dvanaestomesecni_20141

 • Деветомесечни извештај здравствених установа 2014

Obrazac_5GO_Devetomesecni_20141

 • БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2013.

ZR_Dvanaestomesecni_20131

Copy of 0206025

 • ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА  2014. ГОДИНУ ПО ИЗВОРИМА

tabela fin.plan 2014

 • ПЛАН НАБАВКЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

Plan nabavki za 2014.

 • ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА  2013. ГОДИНУ ПО ИЗВОРИМА

tabela fin.plan 2013-REBALANS

 • ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2013. ДО 31.03.2013. ГОДИНЕ

Obrazac_5GO_Tromesecni_20131

 • ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2013. ДО 30.06.2013. ГОДИНЕ

Obrazac_5GO_Sestomesecni_20131

 • ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2013. ДО 31.09.2013. ГОДИНЕ

Obrazac_5GO_Devetomesecni_20131

 • ДВАНАЕСТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2012. ГОДИНУ

ZR_Dvanaestomesecni_2012NOVO1 – 00206025

 •  ЗАЛИХЕ ЛЕКОВА ( на дан 31.12.2012)

Залихе лекова на дан 31.12.2012.

 • ЗАЛИХЕ МЕДИЦИНСКОГ И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА   (на дан 31.12.2012)

 Залихе медицинског и потрошног материјала на дан 31.12.2012.