Од 04.04.2017. амбуланта ЗЗХМП Нови Сад за одрасле која се налазила у Његошевој улици бр.4 је на новој адреси - налази се у кругу Клиничког Центра Војводине (улаз од Сајма ,први објекат са леве стране ) и ради сваку ноћ од 19-07 h,током целе године.

Финансијски извештај

 

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Вршачка 28, Нови Сад
Подрачун     840 – 766661 – 15 Износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан 10.10.2017 5.468.188,64
1. Стање претходног дана     09.10. 2017                 5.872.720,47
2. Уплате од РЗЗО
3. Уплате из Буџета Града
4. Остале уплате
5. Исплаћено 404.531,83
Укупно  (1+2+3+4)-5 10.10.2017 5.468.188,64
Извршена плаћања доспелих обавеза по наменама из Уговора са РЗЗО и по добављачима
На дан: 09.10.2017 Износ у динарима
1. Плате запослених
2. Трошкови превоза
3. Лекови и санитетски материјал
4. Енергенти 77.169,96
ДП Нови Сад  ГАС – Нови Сад 4.777,05
ЈП Електропривреда Србије  – Београд 72.392,91
5. Материјални и остали трошкови 327.361,87
Телеком Србија АД – Београд 65.805,57
Теленор  – Београд 1.380,00
СББ – Београд 37.872,00
Топ Стоп Ауто – Нови Сад 3.816,00
СИЧ – Нови Сад 450,00
Стојанов – Нови Сад 53.850,00
Мединг – Нови Сад 14.868,00
ДДОР АУТО – Нови Сад 48.000,00
Механограф  ЈУ – Београд 5.688,00
ИПЦ – Београд 26.800,00
Ремондис Медисон – Зрењанин 4.680,00
AC ARCO – Нови Сад 64.152,30
6. Накнада за особе са инвалидитетом
7. Средства из Буџета Града
Укупно исплаћено 404.531,83

 

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Вршачка 28, Нови Сад
Подрачун    840-756667-24 Износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан: 10.10.2017 2.814.016,19
1. Стање претходног дана 09.10.2017 2.751.016,19
2. Уплате од купаца 63.000,00
3. Уплате из Буџета Града
4. Остале уплате
5. Исплаћено
Укупно  (1+2+3+4)-5   10.10.2017 2.814.016,19
Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима
На дан: 10.10.2017 Износ у динарима
1. Плате запослених
2. Трошкови превоза
3. Лекови и санитетски материјал
4. Енергенти
5. Материјални и остали трошкови
6. Средства из Буџета Града
Укупно  (1+2+3+4+5)

 

 

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Вршачка 28, Нови Сад
Подрачун    840-935761-25 Боловање Износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан: 26.09.2017 243.327,00
1. Претходно стање 0,00
2. Уплате од ГУ за соц.и дечију заштиту – Нови Сад 243.327,00
3. Уплате од РФЗО
4. Исплаћено
Укупно  (1+2+3)-4 26.09.2017 243.327,00
Извршена плаћања – боловања
На дан: 26.09.2017 Износ у динарима
1. Исплата боловања преко 30 дана
2. Исплата породиљског боловања
Укупно  (1+2)