Dismissible Notices Handler Error: The library can not be used because your version of PHP is too old. You need version 5.5 at least.
WP Review Me Error: The library can not be used because your version of PHP is too old. You need version 5.5 at least.
Финансијски извештај » ЗЗХМПНС | ЗЗХМПНС
Од 20.06.2018. амбуланта ЗЗХМП Нови Сад за одрасле и амбуланта за децу које су се налазиле у Вршачкој улици бр.28 су на новој адреси - налазе се у новој згради ЗЗХМП на Булевару патријарха Павла 26а и раде сваку ноћ од 19-07 h,током целе године. Дежурна амбуланта за одраске у КЦВ ради уобичајено, сваку ноћ од 19-07h

Финансијски извештај

 

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Вршачка 28, Нови Сад
Подрачун     840 – 766661 – 15 Износ у динарима
 
Стање средстава на подрачуну на дан 10.07.2018 1.154.335,66
 
1. Стање претходног дана     09.07.2018                 1.149.195,64
2. Уплате од РЗЗО
3. Уплате из Буџета Града
4. Остале уплате                         5.140,02
5. Исплаћено
 6.  Уплате из Буџета Покрајине
  Укупно  (1+2+3+4)-5 10.07.2018 1.154.335,66
Извршена плаћања доспелих обавеза по наменама из Уговора са РЗЗО и по добављачима
 
На дан: 10.07.2018 Износ у динарима
1. Плате запослених
2. Трошкови превоза
 
3. Лекови и санитетски материјал
4. Енергенти
5. Материјални и остали трошкови
6. Накнада за особе са инвалидитетом
7. Средства из Буџета Града
  Укупно исплаћено

 

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Вршачка 28, Нови Сад
Подрачун    840-756667-24 Износ у динарима
 
Стање средстава на подрачуну на дан: 10.07.2018 1.748.913,13
 
1. Стање претходног дана 09.07.2018 1.720.563,13
2. Уплате од купаца 28.350,00
3. Уплате из Буџета Града
4. Остале уплате  
5. Исплаћено
  Укупно  (1+2+3+4)-5 10.07.2018 1.748.913,13
Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима
 
На дан: 10.07.2018 Износ у динарима
1. Плате запослених
2. Трошкови превоза
3. Лекови и санитетски материјал
4. Енергенти
5. Материјални и остали трошкови
6. Средства из Буџета Града
  Укупно  (1+2+3+4+5)

 

 

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Вршачка 28, Нови Сад
Подрачун    840-935761-25 Боловање Износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан: 21.03.2018 269.524,04
1. Претходно стање 0,00
2. Уплате од ГУ за соц.и дечију заштиту – Нови Сад
3. Уплате од РФЗО 269.524,04
4. Исплаћено
Укупно  (1+2+3)-4  21.03.2018 269.524,04
Извршена плаћања – боловања
На дан:        21.03.2018 Износ у динарима
1. Исплата боловања преко 30 дана
2. Исплата породиљског боловања
Укупно  (1+2)