Финансијски извештај

 

 

 

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Вршачка 28, Нови Сад
Подрачун     840 – 766661 – 15 Износ у динарима
 
Стање средстава на подрачуну на дан 22.03.2017 5.946.765,45
 
1. Стање претходног дана 21.03. 2017                  7.931.100,22
2. Уплате од РЗЗО
3. Уплате из Буџета Града
4. Остале уплате
5. Исплаћено 1.984.334,77
   
  Укупно  (1+2+3+4)-5 22.03.2017 5.946.765,45
Извршена плаћања доспелих обавеза по наменама из Уговора са РЗЗО и по добављачима
 
На дан: 22.03.2017 Износ у динарима
1. Плате запослених
2. Трошкови превоза
3. Лекови и санитетски материјал
4. Енергенти 1.698.995,51
Нис Петрол – Нови Сад 1.580.924,63
ЈП ЕПС Београд – Београд 118.070,88
5. Материјални и остали трошкови 285.339,26
Механограф ЈУ – Нови Београд 131.040,00
Дигитал копи – Нови Сад 13.030,00
СИЧ – Нови Сад 150,00
Б2М – Београд 47.301,12
Ауто центар Штрбац – Ветерник 6.960,00
ДДОР АУТО – Нови Сад 48.000,00
Завод за здравствену заштиту радника – Нови Сад 4.000,00
Yu Team Software – Зрењанин 24.538,14
Galeb system – Нови Сад 10.320,00
6. Накнада за особе са инвалидитетом  
7. Средства из Буџета Града
  Укупно исплаћено 1.984.334,77

 

 

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Вршачка 28, Нови Сад
Подрачун    840-756667-24 Износ у динарима
 
Стање средстава на подрачуну на дан: 23.03.2017 2.498.268,81
 
1. Стање претходног дана 22.03.2017 2.479.968,81
2. Уплате од купаца 18.300,00
3. Уплате из Буџета Града
4. Остале уплате  
5. Исплаћено
  Укупно  (1+2+3+4)-5 23.03.2017 2.498.268,81
Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима
 
На дан: 23.03.2017 Износ у динарима
1. Плате запослених
2. Трошкови превоза
 
3. Лекови и санитетски материјал
4. Енергенти
5. Материјални и остали трошкови
6. Средства из Буџета Града
  Укупно  (1+2+3+4+5)

 

 

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Вршачка 28, Нови Сад
Подрачун    840-935761-25 Боловање Износ у динарима
 
Стање средстава на подрачуну на дан: 22.03.2017 0,00
1. Претходно стање 354.365,00
2. Уплате од ГУ за соц.и дечију заштиту – Нови Сад
3. Уплате од РФЗО
4. Исплаћено 354.365,00
  Укупно  (1+2+3)-4 22.03.2017 0,00
Извршена плаћања – боловања
 
На дан: 22.03.2017 Износ у динарима
1. Исплата боловања преко 30 дана
2. Исплата породиљског боловања 354.365,00
  Исплата породиљског боловања 354.365,00
  Укупно  (1+2) 354.365,00