Од 20.06.2018. амбуланта ЗЗХМП Нови Сад за одрасле и амбуланта за децу које су се налазиле у Вршачкој улици бр.28 су на новој адреси - налазе се у новој згради ЗЗХМП на Булевару патријарха Павла 26а и раде сваку ноћ од 19-07 h,током целе године. Дежурна амбуланта за одраске у КЦВ ради уобичајено, сваку ноћ од 19-07h

Финансијски извештај

 

 

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Вршачка 28, Нови Сад  
Подрачун     840 – 766661 – 15 Износ у динарима  
   
Стање средстава на подрачуну на дан 13.11.2018 566.488,21  
   
1. Стање претходног дана     09.11.2018                     651.178,73  
2. Уплате од РЗЗО  
3. Уплате из Буџета Града  
4. Остале уплате  
5. Исплаћено 84.690,52  
 6.  Уплате из Буџета Покрајине  
  Укупно  (1+2+3+4)-5 13.11.2018 566.488,21  
 
Извршена плаћања доспелих обавеза по наменама из Уговора са РЗЗО и по добављачима  
   
На дан: 13.11.2018 Износ у динарима  
1. Плате запослених  
 
2. Трошкови превоза  
   
3. Лекови и санитетски материјал  
 
4. Енергенти  
 
5. Материјални и остали трошкови 84.690,52  
Накнада за услуге које врши Управа за трезор-Београд 16.314,52  
HD PLUS SISTEMI – Нови Сад 68.376,00  
 
 
 
6. Накнада за особе са инвалидитетом    
 
7. Средства из Буџета Града  
 
  Укупно исплаћено 84.690,52  

 

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Вршачка 28, Нови Сад
Подрачун    840-756667-24 Износ у динарима
 
Стање средстава на подрачуну на дан: 13.11.2018 1.056.226,08
 
1. Стање претходног дана 09.11.2018 1.045.082,02
2. Уплате од купаца 12.600,00
3. Уплате из Буџета Града
4. Остале уплате
5. Исплаћено 1.455,94
  Укупно  (1+2+3+4)-5 13.11.2018 1.056.226,08
Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима
 
На дан: 13.11.2018 Износ у динарима
1. Плате запослених
2. Трошкови превоза
3. Лекови и санитетски материјал
4. Енергенти
5. Материјални и остали трошкови 1.455,94
Накнада за услуге које врши Управа за трезор-Београд 1.455,94
6. Средства из Буџета Града  
  Укупно  (1+2+3+4+5) 1.455,94

 

 

 

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Вршачка 28, Нови Сад
Подрачун    840-935761-25 Боловање Износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан: 22.10.2018 0,00
1. Претходно стање 135.027,24
2. Уплате од ГУ за соц.и дечију заштиту – Нови Сад
3. Уплате од РФЗО
4. Исплаћено 135.027,24
Укупно  (1+2+3)-4 22.10.2018 0,00
Извршена плаћања – боловања
На дан: 22.10.2018 Износ у динарима
1. Исплата боловања преко 30 дана 135.027,24
Исплата боловања преко 30 дана 135.027,24
2. Исплата породиљског боловања
Укупно  (1+2) 135.027,24