Остале услуге завода

 

Поред услуга хитног збрињавања пацијената на терену и у ноћним амбулантама, пружамо и следеће услуге: