Сарадња са приватном праксом

Приватне праксе које, на основу склопљених Уговора, имају обезбеђен стално доступан (00:00-24:00х) санитетски превоз Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад: