Од 20.06.2018. амбуланта ЗЗХМП Нови Сад за одрасле и амбуланта за децу које су се налазиле у Вршачкој улици бр.28 су на новој адреси - налазе се у новој згради ЗЗХМП на Булевару патријарха Павла 26а и раде сваку ноћ од 19-07 h,током целе године. Дежурна амбуланта за одраске у КЦВ ради уобичајено, сваку ноћ од 19-07h

Санитетски транспорт

hitnajuri1

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, поред услуга хитног збрињавања пацијената на терену и ноћним амбулантама, има и службу санитетског превоза пацијената. У току дана раде 11 возила на санитетском превозу пацијената и 2 возила која служе само за превоз пацијената на хемодијализу. Тренутно је у резерви  расположиво 9 возила, која се по потреби у кратком року могу активирати и ставити на располагање.

Да би пацијент био превезен санитетским транспортом од куће до стационарне установе(болнице), потребно је да има упут и налог за транспорт који је издат од стране надлежног лекара.

Све установе примарне здравствене заштите у којима се издаје упут, ради дефинитвног медицинског збрињавања, у другу здравствену установу да за употребу санитетског возила обавезно дају и налог за коришћење санитетског возила.

За заказане прегледе, контроле, болничке пријеме…од 01.01.2015. године вршиће се заказивање истих најмање 15 дана раније сваког дана од 16- 22 часа на тел. 021/ 6400- 124, а све са циљем смањења времена чекања пацијената на санитетски транспорт.

transport(Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе)

 

О издатом налогу и потреби санитетског превоза обавестити Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, на телефонски број 194, ако је потребна лекарска пратња пацијента ( ургентна екипа ), односно на

телефонски број:

021/64-00-124,

када је потребан санитетски транспорт пацијента без лекара.

 

Услуге санитетског превоза, по налогу,  фактурисаће се Републичком заводу за здравствено осигруање – Филијала Нови Сад, на терет средстава обавезног здравственог осигурања.