Санитетски транспорт

 

Молимо Вас да по добијању термина за заказане прегледе, контроле, болничке пријеме, истог дана позовете нашу службу у периоду од 19-22h на број телефона 021/6400-124 и закажете санитетски транспорт.

Уколико је дошло до отказивања прегледа или Вам из било ког другог разлога санитетски транспорт који сте заказали више није неопходан, молимо Вас да обавестите нашу службу на исти број телефона 021/6400-124.

 

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, поред услуга хитног збрињавања пацијената на терену и ноћним амбулантама, има и службу санитетског превоза пацијената. У току дана раде 11 возила на санитетском превозу пацијената и 2 возила која служе само за превоз пацијената на хемодијализу. Тренутно је у резерви  расположиво 9 возила, која се по потреби у кратком року могу активирати и ставити на располагање.

Да би пацијент био превезен санитетским транспортом од куће до стационарне установе(болнице), потребно је да има упут и налог за транспорт који је издат од стране надлежног лекара.

Све установе примарне здравствене заштите у којима се издаје упут, ради дефинитвног медицинског збрињавања, у другу здравствену установу да за употребу санитетског возила обавезно дају и налог за коришћење санитетског возила.

 

transport(Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе)

 

О издатом налогу и потреби санитетског превоза обавестити Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, на телефонски број 194, ако је потребна лекарска пратња пацијента ( ургентна екипа ), односно на

телефонски број:

021/64-00-124,

када је потребан санитетски транспорт пацијента без лекара.

 

Услуге санитетског превоза, по налогу,  фактурисаће се Републичком заводу за здравствено осигруање – Филијала Нови Сад, на терет средстава обавезног здравственог осигурања.