Од 20.06.2018. амбуланта ЗЗХМП Нови Сад за одрасле и амбуланта за децу које су се налазиле у Вршачкој улици бр.28 су на новој адреси - налазе се у новој згради ЗЗХМП на Булевару патријарха Павла 26а и раде сваку ноћ од 19-07 h,током целе године. Дежурна амбуланта за одраске у КЦВ ради уобичајено, сваку ноћ од 19-07h

О нама…

Хитна помоћ је непосредна, тренутна медицинска помоћ која се пружа на лицу места или у здравственој установи у циљу спасавања живота и спречавања даљег оштећења здравственог стања унесрећеног лица. Хитна медицинска помоћ пружа се по свим методама и начелима ургентне медицине.

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад је једина здравствена установа на нивоу примарне здравствене заштите која на територији општине Нови Сад и општине Сремски Карловци двадесет четири часа сваког дана у години обавља здравствену делатност из области ургентне медицине која обухвата:

 -пружање хитне медицинске помоћи код свих ургентних стања на лицу места и у току транспорта пацијента,

 -санитетски транспорт оболелих и повређених у друге здравствене установе ,

 -превоз пацијената на хемодијализу,

 -дежурства на културним, спортским и другим скуповима и манифестацијама.

Стручни кадар у Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад, на челу са др Богданом Живановићем, чине доктори медицине , специјалисти ургентне медицине као и специјалисти других клиничких грана медицине, медицински техничари средње, више и високе стручне спреме са додатном обуком за рад у служби хитне медицинске помоћи.

Занимање

Број радника

Лекари

65

Медицински техничари

85

Возачи

74

Административни радници

10

Технички радници

12

Укупно

246

ЗЗХМП Нови Сад у својој радној организацији има 9 ургентних екипа:

 – 4 градске ургентне екипе,

 – 5 приградских ургентних екипа распоређених на пунктовима у Сремској Каменици,Петроварадину,Каћу,Кисачу и Футогу,

 – 2 амбуланте за ноћно дежурство одраслих ,

 – педијатријска ноћна амбуланта,

 – 24-часовни транспорт пацијената,

 – транспорт дијализних пацијената.

Иако је највећи део посла запослених у Заводу везан пре свега за теренски рад,поред рада ургентних екипа у Заводу постоји још и :

 • Тријажно-дистрибутивни центар 194 (ТДЦ 194) који представља прву карику у ланцу пружања хитне медицинске помоћи. У њему раде 4 особе: лекар и медицински техничар као консултанти, медицински техничар-диспечар за ургентне екипе и медицински техничар-диспечар за транспортне екипе. Консултанти врше тријажу позива, док диспечари врше дистрибуцију интервенција према ургентним,односно транспортним екипама. Завод има,усвојен од стране Стручног савета Завода,интерни документ за редове хитности и „Препоруке за тријажу позива“.

            У току 2014.године на број 194 било је укупно упућено 127539 позива од којих је 28,2% примљено за интервенцију ургентних екипа,а 71,8% је решено саветом. Најучесталији дијагностички проблеми при тријажи позива су из области кардиологије (18,4%), пулмологије (14,2%) и неурологије (8,2%).

            Службу санитетског транспорта чине диспечер , возачи и медицински техничари, чија делатност се заснива на превозу слабо покретних и непокретних пацијената. У току 2014.године возила транспортне служба Завода прешла су око 505 000км, што месечно износи око 42 000км.

 2) У Едукативном центру Завода обављају се следеће врсте едукација:

      -обука из прве помоћи за будуће возаче и организовање и спровођење испита. Завод испуњава све услове и то :у погледу просторија,наставних средстава и учила и у погледу предавача-испитивача(лиценце Министарства здравља).

      -обука запослених у јавном и приватном сектору за пружање прве помоћи  са показном вежбом. ЗЗХМП Нови Сад има дозволу надлежног органа (Министарства здравља ) за спровођење обуке из прве помоћи.Запослени лекари  чији свакодневан рад се одвија на терену као месту медицинске хитности,најразличитији случајеви и услови у којима се указује хитна медицинска помоћ гаранција су квалитета рада Завода.

      – Континуирана едукација запослених у Заводу спровођењем курсева,предавања и стручних састанака.

Значајно је учествовање Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад у различитим пројектима ,па је тако током прошле године Завод заједно са Градом Новим Садом а у сарадњи са ПУ „Радосно детињство“ спровео пројекат „И мале руке могу пуно да помогну“ ,приликом ког је покушано  да на мало другачији начин,кроз игру и забаву деца предшколског узраста науче како и када позвати ХМП.Приказана им је и тренажна лутка на којој су вежбали масажу срца,а могли су да виде и како изгледа возило ХМП и шта се све у њему налази.

Још један пројекат Завода са Градом под називом „Нови Сад -АЕД град“ спроведен је како би и лаици могли указати помоћ особи код које је дошло до изненадног срчаног застоја до стизања екипе ХМП.АЕД апарати су од 2009.године поставњени на 15 локација у граду ,и то :

а) Градска кућа

б) Штранд

в) СПЕНС

г) Футошка пијаца

д) Лиманска пијаца

ђ) Железничка станица

е) зграда“Информатике“

ж) зграда Културног центра

з) Медицински факултет

и) ФТН

ј) градско гробље

к) зграда суда

л) стадион „Карађорђе“

љ) Завод за здравствену заштиту студената

м) Лука Нови Сад

            Сарадњом запослених у ТДЦ-у 194 и Едукативном центру континуирано се врши екудација лаика када и како назвати број 194  као и да тада смирено, јасно и концизно  одговоре на питања диспечера: име и презима, одакле зову-тачна адреса, број телефона са ког зову, шта се догодило и коме је потребна помоћ, као и сва друга питања од значаја за што квалитетније указивање хитне медицинске помоћи.

 3) Захваљујући иновативним идејама директора Завода др Богдана Живановића оформљена су два центра: Центар за аналитику и статистику и Центар за научно истраживачки рад и међународну сарадњу, а све са циљем савременог пословања и отварања Завода и ван граница наше земље. Центар за аналитику и статистику Завода обавља електронско фактурисање пружених услуга према Фонду као и статистичку обраду података за различите врсте извештаја и друге потребе.  Центар за научно-истраживачки рад и међународну сарадњу бави се писањем научних радова и разменом искустава и идеја на међународном нивоу.

У претходне три године, захваљујући великом разумевању и интересовању Градске управе и Градског секретеријата за здравство и директору Завода др Богдану Живановићу  у потпуности је обновљен возни парк Завода. Набављена је најсавременија опрема за збрињавање оболелих и повређених (дефибрилатори, аспиратори, ЕКГ апарати…), реновирани су сви постојећи објекти Завода а отворена су два нова пункта (Сремска Каменица и Слана бара). Током ове године очекује се и почетак изградње нове зграде Завода по угледу на најсавременије европске центре ургентне медицине.

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад наставља да се развија кроз унапређење квалитета рада запослених (континуиране едукације и реевалуације), набавку најсавременије медицинске опреме  као и праћење најсавременијих достигнућа из области прехоспиталне ургентне медицине.

 

 

 

 

 

Основни подаци о организацији

Подаци за идентификацију:

01. Порески идентификациони број (ПИБ) 104869986
02. Матични број лица (прав.лица, радње) 08869618
03. Шифра делатности 8621
04. Назив фирме Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад
05. Улица и број Вршачка 28
06. Место и општина Нови Сад, Нови Сад
07. Подаци о седишту Нови Сад, Србија
08. Име и презиме овлашћеног лица Богдан Живановић
09. Име и презиме особе за контакт Богдан Живановић
10. Број телефона 021/6400125
11. Број факса 021/6400125
12. Е-mail zzhmpns@sbb.rs
13. Обвезник ПДВ-а НЕ
14. Жиро рачун 840-766661-15
15. Подрачун 840-756667-24
16. Банка Управа за трезор

 

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад све активности и делатности у вези са збрињавањем ургентних и задесних стања на терену у току 24 сата, обавља са 9 лекарских екипа (4 у граду,2 у Петроварадину, а по једна на пунктовима – Каћ, Кисач и Футог). Њима су придодата и 2 возила санитетског превоза.

 

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОЈ И ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМИ

 

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад  од медицинско техничке опреме располаже са:

 

 • 37 санитетских возила, од којих је 10 возила комплетно опремљено свом опремом потребном за ургентне екипе.
 • 10 путничких возила
 • 2 скутера

 

 

 

Од опреме у заводу се налазе:

 

 • 17 дефибрилатора
 • 17 ЕКГ уређаја
 • 16 аспиратора
 • 13 респиратора
 • 13 комплетно опремљених торби за мед.техничаре
 • 10 торби са опремом за КПР
 • У сваком моменту 13 пуних боца са кисеоником-великих
 • У сваком моменту 9 пуних боца са кисеоником-малих
 • 15 Имобилизационих крагни(Шанц)
 • 9 Пластичних носила за имоблизацију(Имоб.даске)
 • 8 стерилних сетова за порођај
 • 4 сета за опекотине
 • 4 сета вакум удлага
 • 4 АЕД-а
 • 3 дечија инхалатора

 

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад покрива целокупну територију Општине Нови Сад и Сремски Карловци са свим припадајућим приградским насељима и делом аутопута од Сирига до Бешчанског моста.

Према подацима Сектора за наплату путарине у 2011. год., кроз наплатну станицу Сириг је прошло 2.372.589 возила, док  је у истом периоду кроз наплатну станицу Бешка прошло 134.193 возила.

 

 

Објекти ЗЗХМП Нови Сад

STA41977

ВРШАЧКА 28, Нови Сад

-објекат са више намена:Директор ЗЗХМПНС;помоћници директора;   диспечерски центар;шеф диспечерског центра; главна медицинска сестра-техничар завода;едукативни центар;шеф стручно едукативног центра;главна медицинска сестра-техничар едукативног центра; једна ургентна екипа; ноћна амбуланта за одрасле (1 лекар и 1 медицинска сестра/техничар);ноћна амбуланта за децу на I спрату (1 лекар и 1 медицинска сестра); централна апотека; оператер медицинског снабдевања; служба  за опште правне и економско финансијске послове ; центар за аналитику,информтику и статистику, служба за снабдевање, безбедност и заштиту на раду-начелник/референт службе; информатичар; административно особље;ограђени паркинг за санитетска возила.

 


STA41997

ЛИМАН 4, Нови Сад, Булевар Цара Лазара 77: једна ургентна екипа

( 1. ургенција ); шеф оперативне смене

 

 

 

 

 

 


STA42003ЂИСАЛОВА 9, Нови Сад

-објекат са више намена: 1 ургенција;централна гаража возног парка; служба возног парка и техничког одржавања- шеф возног парка ; радионица; праоница возила; просторија за одмор; просторија за дневни и ноћни боравак; складишта резервних делова за возила, уља и мазива; мајстор за ситне поправке у објектима установе

 


 

АМБУЛАНТА ДЗ НА КЛИСИ, Једна ургентна екипа

 

 

 

 

 

 


НОЋНА АМБУЛАНТА ХИТНЕ У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ ВОЈВОДИНЕ,

Нови Сад

-ноћна амбуланта (1 лекар и 1 медицинска сестра/техничар)

 

 


 

STA42026

СРЕМ  УРГЕНЦИЈА (5-та ургенција)  Петроварадин, Јоже Влаховића 8– простор за преглед пацијената; гаража за 3 санитетска возила;

 

 

 

 

 


 

СРЕМ II УРГЕНЦИЈА, Сремска Каменица, Војводе Путника; једна угрентна екипа

 

 

 

 

 

 


 

КАЋ  УРГЕНЦИЈА (6 STA42007ургенција), Каћ, Партизанска 125-127

-објекат са више намена: простор за преглед пацијената; просторија за  дневни и ноћни боравак;гаража за 1 санитетско возило; архива за медицинску документацију установе

 

 

 


 

futog1ФУТОГ  УРГЕНЦИЈА (7 ургенција), Футог, Пролетерска бб

-просторија за дневни и ноћни боравак чланова екипе,амбуланта;

 

 

 

 


 

STA42019КИСАЧ  УРГЕНЦИЈА (8 ургенција), Кисач, Јана Колара 5

– простор за преглед пацијената; просторија за дневни и ноћни боравак; гаража за 1 санитетско возило