Од 04.04.2017. амбуланта ЗЗХМП Нови Сад за одрасле која се налазила у Његошевој улици бр.4 је на новој адреси - налази се у кругу Клиничког Центра Војводине (улаз од Сајма ,први објекат са леве стране ) и ради сваку ноћ од 19-07 h,током целе године.

О нама…

У складу са потребама савременог друштва, све бржим темпом живота, пренасељености, трендом коришћења двоточкаша у саобраћају, све већим бројем траума и политраума,  Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад организован је да одговори на све потребе у циљу адекватног збрињавања пацијената на територији Града Новог Сада и општине Сремски Карловци.

Хитна медицинска помоћ је организована у циљу непрекидног хитног збрињавања особа којима је због повреде или болести непосредно угрожено здравље и/или живот, односно код којих би у кратком временском року могло доћи до наглог погоршања здравственог стања и/или угрожавања живота, а све у циљу скраћења времена од настанка задесног стања до почетка указивања стручне медицинске помоћи.

Мере и поступци хитне медицинске помоћи спроводе се на месту медицинске хитности – задеса, у току транспорта као и у ординацијама Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад,  а све у складу са начелима брзе и ефикасне помоћи базиране на универзалним начелима – доктринираним ставовима ургентне медицине – хитне медицинске помоћи.

Основни подаци о организацији

Подаци за идентификацију:

01. Порески идентификациони број (ПИБ) 104869986
02. Матични број лица (прав.лица, радње) 08869618
03. Шифра делатности 8621
04. Назив фирме Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад
05. Улица и број Вршачка 28
06. Место и општина Нови Сад, Нови Сад
07. Подаци о седишту Нови Сад, Србија
08. Име и презиме овлашћеног лица Богдан Живановић
09. Име и презиме особе за контакт Богдан Живановић
10. Број телефона 021/6400125
11. Број факса 021/6400125
12. Е-mail zzhmpns@sbb.rs
13. Обвезник ПДВ-а НЕ
14. Жиро рачун 840-766661-15
15. Подрачун 840-756667-24
16. Банка Управа за трезор

 

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад све активности и делатности у вези са збрињавањем ургентних и задесних стања на терену у току 24 сата, обавља са 9 лекарских екипа (4 у граду,2 у Петроварадину, а по једна на пунктовима – Каћ, Кисач и Футог). Њима су придодата и 2 возила санитетског превоза.

 

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОЈ И ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМИ

 

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад  од медицинско техничке опреме располаже са:

 

 • 37 санитетских возила, од којих је 10 возила комплетно опремљено свом опремом потребном за ургентне екипе.
 • 10 путничких возила
 • 2 скутера

 

 

 

Од опреме у заводу се налазе:

 

 • 17 дефибрилатора
 • 17 ЕКГ уређаја
 • 16 аспиратора
 • 13 респиратора
 • 13 комплетно опремљених торби за мед.техничаре
 • 10 торби са опремом за КПР
 • У сваком моменту 13 пуних боца са кисеоником-великих
 • У сваком моменту 9 пуних боца са кисеоником-малих
 • 15 Имобилизационих крагни(Шанц)
 • 9 Пластичних носила за имоблизацију(Имоб.даске)
 • 8 стерилних сетова за порођај
 • 4 сета за опекотине
 • 4 сета вакум удлага
 • 4 АЕД-а
 • 3 дечија инхалатора

 

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад покрива целокупну територију Општине Нови Сад и Сремски Карловци са свим припадајућим приградским насељима и делом аутопута од Сирига до Бешчанског моста.

Према подацима Сектора за наплату путарине у 2011. год., кроз наплатну станицу Сириг је прошло 2.372.589 возила, док  је у истом периоду кроз наплатну станицу Бешка прошло 134.193 возила.

 

 

Објекти ЗЗХМП Нови Сад

STA41977

ВРШАЧКА 28, Нови Сад

-објекат са више намена:Директор ЗЗХМПНС;помоћници директора;   диспечерски центар;шеф диспечерског центра; главна медицинска сестра-техничар завода;едукативни центар;шеф стручно едукативног центра;главна медицинска сестра-техничар едукативног центра; једна ургентна екипа; ноћна амбуланта за одрасле (1 лекар и 1 медицинска сестра/техничар);ноћна амбуланта за децу на I спрату (1 лекар и 1 медицинска сестра); централна апотека; оператер медицинског снабдевања; служба  за опште правне и економско финансијске послове ; центар за аналитику,информтику и статистику, служба за снабдевање, безбедност и заштиту на раду-начелник/референт службе; информатичар; административно особље;ограђени паркинг за санитетска возила.

 


STA41997

ЛИМАН 4, Нови Сад, Булевар Цара Лазара 77: једна ургентна екипа

( 1. ургенција ); шеф оперативне смене

 

 

 

 

 

 


STA42003ЂИСАЛОВА 9, Нови Сад

-објекат са више намена: 1 ургенција;централна гаража возног парка; служба возног парка и техничког одржавања- шеф возног парка ; радионица; праоница возила; просторија за одмор; просторија за дневни и ноћни боравак; складишта резервних делова за возила, уља и мазива; мајстор за ситне поправке у објектима установе

 


 

АМБУЛАНТА ДЗ НА КЛИСИ, Једна ургентна екипа

 

 

 

 

 

 


НОЋНА АМБУЛАНТА ХИТНЕ У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ ВОЈВОДИНЕ,

Нови Сад

-ноћна амбуланта (1 лекар и 1 медицинска сестра/техничар)

 

 


 

STA42026

СРЕМ  УРГЕНЦИЈА (5-та ургенција)  Петроварадин, Јоже Влаховића 8– простор за преглед пацијената; гаража за 3 санитетска возила;

 

 

 

 

 


 

СРЕМ II УРГЕНЦИЈА, Сремска Каменица, Војводе Путника; једна угрентна екипа

 

 

 

 

 

 


 

КАЋ  УРГЕНЦИЈА (6 STA42007ургенција), Каћ, Партизанска 125-127

-објекат са више намена: простор за преглед пацијената; просторија за  дневни и ноћни боравак;гаража за 1 санитетско возило; архива за медицинску документацију установе

 

 

 


 

futog1ФУТОГ  УРГЕНЦИЈА (7 ургенција), Футог, Пролетерска бб

-просторија за дневни и ноћни боравак чланова екипе,амбуланта;

 

 

 

 


 

STA42019КИСАЧ  УРГЕНЦИЈА (8 ургенција), Кисач, Јана Колара 5

– простор за преглед пацијената; просторија за дневни и ноћни боравак; гаража за 1 санитетско возило