Едукације здравствених радника

  • 25.06.2019. Представници Zoll-а одржали су предавање и тренинг CPR, за запослене у нашем заводу на дефибрилаторима Zoll X series којима наш завод располаже.

  • Симулација арестног ритма и сигурна дефибрилација -показна вежба-