Едукације здравствених радника

Симулација арестног ритма и сигурна дефибрилација -показна вежба-