Програм континуиране медицинске едукације (КMЕ)

 

  • ПРОГРАМ КМЕ ЗА ЈУН:

1) 03.06.2019. у  13 часова др Јованчевић Дрвеница “ Третман акутне астме“

2) 04.06.2019. у 13 часова др Вукоја “ Третман егзацербације ХОБП“

3)  13.06.2019. у 13 часова др Стефановић „Кисеоничка терапија“ и др Ивановић „Brilique“

4) 20.06.2019. у 12 часова др Обрадовић „Плућна тромбоемболија“, др Мирослав Илић „Левофлоксацин“ под покровитељством А.Д. „Галеника“

Сва предавања су лиценцирана од стране Савета за здравство Републике Србије и спадају у програм континуиране медицинске едукације.

Молимо све заинтересоване колеге да потврде свој долазак на следећу маил адресу sandrokopilovic@gmail.com

 

 

 

Годишњи план едукације за 2019 год

У складу са проценом реалних потреба за едукацијом запослених у ЗЗХМП Нови Сад, а при чему су узети у обзир оквир делатности Завода, образовни профил запослених, значај установе као дела здравственог система Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине, као и улогу Завода као значајног чиниоца у бризи друштва и државе о безбедности и добробити наших грађана, предлажем следећи план за едукацију запослених у ЗЗХМП Нови Сад за 2019 годину. План предвиђа активности у шест главних праваца:

  1. Едукација новозапослених радника свих профила стручности (лекара, медицинских техничара и сестара, возача) путем курсева, а у циљу оспособљавања за савладавање професионалних вештина неопходних за специфичности рада у Заводу( КПР, приступ трауматизованом пацијенту, принципи тријаже, транспорт трауматизованог и акутно оболелог пацијента итд).
  2. Едукација запослених у Ургентним екипама Завода у виду цикличних тренажних вежби, а у циљу усавршавања вештина и знања неопходних за пружање квалитатне и адекватне стручне помоћи животно угроженим пацијентима.
  3. Едукација запослених од стране експерата из одговарајућих области из референтних здравствених установа, у циљу праћења најновијих стручних знања и метода дијагностике и терапије критично оболелих и трауматизованих пацијената.
  4. Едукација од стране запослених у Заводу, а према колегама из заинтересованих здравствених установа са подручја Аутономне покрајине Војводине и шире (Домови здравља, Хитне и Хитно-теренске службе, Диспанзери различитих профила, бање…).
  5. Одржавање Колегијума лекара у виду стручних састанака са приказом случајева из текуче праксе са следственом дискусијом и доношењем закључака, а у циљу усавршавања и проширивања сопственог знања.
  6. Рад на програмима КМЕ.

Копиловић Др Сандро
Руководилац Едукационог центра ЗЗХМП Нови Сад
Јануар 2019 године.

(ПРЕЗЕНТАЦИЈА)