План набавки за 2017.годину

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ  НОВИ САД

ЗА 2017. ГОДИНУ

Plan javnih nabavki za 2017.g.