Од 04.04.2017. амбуланта ЗЗХМП Нови Сад за одрасле која се налазила у Његошевој улици бр.4 је на новој адреси - налази се у кругу Клиничког Центра Војводине (улаз од Сајма ,први објекат са леве стране ) и ради сваку ноћ од 19-07 h,током целе године.

Прва помоћ за аутошколе

ppaskole

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад врши обуку из прве помоћи за будуће возаче и организовањем и спровођењем испита.

Завод испуњава све услове за вршење обуке из прве помоћи и организовање и спровођење испита утврђене Правилником о ближим условима које морају испуњавати Црвени крст Србије, односно здравствене установе за обуку из прве помоћи и организовање и спровођење испита („Сл.гласник Р.Србије“ број 5/2011) и то:

 

  • У погледу просторија,
  • У погледу наставних средстава и учила,
  • У погледу предавача-испитивача (лиценце Министарства здравља)
  • У погледу стручних лица за обављање административно стручних и техничких послова у вези организовања и спровођења обуке из прве помоћи

Министарство здравља Републике Србије, Сектор за инспекцијске послове, утврдило је испуњеност свих наведених услова.

Обуку ће спроводити високо стручни предавачи, који имају лиценце Министарства здравља Републике Србије, а запослени су у Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад. Њихов дугогодишњи свакодневни рад у Заводу, на пружању услуга хитне медицинске помоћи односно рад који се заснива на принципу медицинске хитности и велико исуство у раду, на пружању услуга хитне медицинске помоћи из области која је предмет обуке из прве помоћи, гаранција су њихове високе стручности и квалитета обуке.

Обука ће се вршити по групама, у складу са договором.

 

Цена по једном полазнику, од 30.01.2014.:

  • За вршење обуке                                             4.000,00 динара
  • За организовање и спровођење испита        1.000,00 динара

 

Уплату можете извршити лично у рачуноводству Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад у Вршачкој 28, или путем уплатнице:

 

 opsta_uplatnica final

   Теоријска и практична обука полазника (предвиђених 8 школских часова) се врши у једном дану(понедељком или средом), у едукативном центру ЗЗХМПНС (Вршачка 28), а полагање теста и практичног дела испита се спроводи петком.

Заинтересовани кандидати се могу пријавити на број телефона:

+ 381 21 64 00 125