Од 20.06.2018. амбуланта ЗЗХМП Нови Сад за одрасле и амбуланта за децу које су се налазиле у Вршачкој улици бр.28 су на новој адреси - налазе се у новој згради ЗЗХМП на Булевару патријарха Павла 26а и раде сваку ноћ од 19-07 h,током целе године. Дежурна амбуланта за одраске у КЦВ ради уобичајено, сваку ноћ од 19-07h

Прва помоћ за аутошколе

ppaskole

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад врши обуку из прве помоћи за будуће возаче и организовањем и спровођењем испита.

Завод испуњава све услове за вршење обуке из прве помоћи и организовање и спровођење испита утврђене Правилником о ближим условима које морају испуњавати Црвени крст Србије, односно здравствене установе за обуку из прве помоћи и организовање и спровођење испита („Сл.гласник Р.Србије“ број 5/2011) и то:

 

  • У погледу просторија,
  • У погледу наставних средстава и учила,
  • У погледу предавача-испитивача (лиценце Министарства здравља)
  • У погледу стручних лица за обављање административно стручних и техничких послова у вези организовања и спровођења обуке из прве помоћи

Министарство здравља Републике Србије, Сектор за инспекцијске послове, утврдило је испуњеност свих наведених услова.

Обуку ће спроводити високо стручни предавачи, који имају лиценце Министарства здравља Републике Србије, а запослени су у Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад. Њихов дугогодишњи свакодневни рад у Заводу, на пружању услуга хитне медицинске помоћи односно рад који се заснива на принципу медицинске хитности и велико исуство у раду, на пружању услуга хитне медицинске помоћи из области која је предмет обуке из прве помоћи, гаранција су њихове високе стручности и квалитета обуке.

Обука ће се вршити по групама, у складу са договором.

 

Цена по једном полазнику, од Августа 2018.:

  • За вршење обуке и спровођење испита

                                                3.000,00 динара

 

Уплату можете извршити лично у рачуноводству Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад у Вршачкој 28, или путем уплатнице:

 

 

   Теоријска и практична обука полазника (предвиђених 8 школских часова) се врши у једном дану(понедељком или средом), у едукативном центру ЗЗХМПНС (Вршачка 28), а полагање теста и практичног дела испита се спроводи петком.

Заинтересовани кандидати се могу пријавити на број телефона:

+ 381 21 64 00 125