Обука запослених у јавном и приватном сектору за пружање прве помоћи са показном вежбом

 План обуке за пружање прве помоћи:

    Препознавање стања непосредне животне угрожености и пружање прве помоћи

Теоријски део (15 мин)

    Појам, циљ и принципи прве помоћи
    Процена редова хитности – тријажа
    Утврђивање виталних функција – стање свести, дисање, рад срца по ДАБЦ принципу
    Идентификација стања непосредне животне угрожености – шок, политраума, гушење страним телом, опекотине, тровања…
    Активација СХМП – позивање 194

Практични део (45 мин)

    Провера безбедности
    Процена стања повређеног/оболелог – ДАБЦ принцип
    Тријажа
    Постављање повређеног/оболелог у одговарајући положај
    Позивање броја 194

    Врсте рана и указивање прве помоћи код крвављења

Теоријски део (15 мин)

    Подела крвављења – према типу и према месту
    Привремене мере заустављања крвављења – тренутне, принудне, одложене
    Препознавање унутрашњег крвављења – знаци искрвављености, знаци шока
    Ампутационе повреде – поступак
    Ране – дефиниција, подела, поступак

Практични део (90 мин)

    Заустављање крвављења – дигитална компресија, компресивни завоји
    Технике превијања

    Повреде коштано – зглобног система и њихово збрињавање у оквиру прве помоћи

Теоријски део (15 мин)

    Преломи костију – врсте (отворени, затворени), знаци прелома
    Принципи прве помоћи код повреда костију и зглобова
    Повреде кичменог стуба
    Имобилизација – средства, принципи

Практични део (45 мин)

    Имобилизације приручним средствима – даске завоји
    Поступак са повредом кичменог стуба
    Имобилизација троуглом марамом

    Пружање прве помоћи код нагло насталих болести и стања

Теоријски део (15 мин)

    Срчани удар – симптоми, знаци, поступак
    Мождани удар – симптоми, знаци, поступак
    Епилептични напад – симптоми, знаци, поступак
    Бесвесна стања – препознавање, поступак
    Опекотине – подела по степенима, поступак
    Шок – препознавање, поступак

Практични део (45 мин)

    Препознавање симптома болести и поступак са оболелим
    Третман опекотина

    Постављање повређеног у кома положај и припрема за транспорт

Теоријски део (15 мин)

    Постављање повређеног/оболелог у одговарајући положај – појам и циљ
    Бочни кома положај
    Положај повређеног са сумњом на повреду кичменог стуба
    Транспорт повређеног/оболелог лица – појам, циљ, принципи

Практични део (45 мин)

    Бочни кома положај
    Транспорт – даска, приручна транспортна средства…

 

    Препознавање и поступак у случају срчаног застоја

Теоријски део (15 мин)

    Појам изненадног срчаног застоја
    Препознавање – АБЦДЕ принцип
    Отварање дисајног пута
    Провера дисања
    Провера циркулације
    Технике реанимације – масажа срца и вештачко дисање
    Употреба аутоматског екстерног дефибрилатора

Практични део (90мин)

    Препознавање изненадног срчаног застоја – АБЦДЕ принцип
    Правовремено позивање стручне помоћи – 194
    Техника спољашње масаже срца и вештачког дисања
    Употреба аутоматског екстерног дефибрилатора

    Поступак у пружању прве помоћи код дављења

Теоријски део (15 мин)

    Утапање – појам
    Циљеви и принципи прве помоћи
    Специфичности реанимације утопљеника
    Гушење страним телом – појам и методе евакуације страног тела из дисајних путева

Практични део (45 мин)

    Извлачење утопљеника из воде
    Технике оживљавања утопљеника – вештачко дисање, масажа срца
    Гушење страним телом – технике евакуације страног тела из дисајних путева ( Хајмлихов маневар)