Тријажа

Основни принципи тријаже

Тријажа је медицински поступак којим се повређени или оболели сврставају у тријажне категорије према степену хитности, ради што ефикаснијег приступа и адекватне помоћи.

Да би помоћ била правовремено указана онима којима је заиста и потребна, тријажу на пријему позива врши лекар.

Диспечерски центар представља прву карику у ланцу пружања хитне медицинске помоћи.

 

Лекар на пријему позива може да, у зависности од своје процене, направи измене у реду хитности и да одлучи да ли ће,када и ком пацијенту упутити екипу.

Такође, лекар на пријему може да, након поновног разговора са позиваоцем, измени ред хитности и преусмери неку екипу на излаз већег приоритета или да ако је дошло до побољшања стања пацијента, откаже излаз.

Одговорност лекара на пријему позива је велика, јер мора да се орјентише о стању оболелог или повређеног у кратком временском року, често располажући само са непотпуним информацијама.

Баш из тог разлога је битно да позиваоц броја 194 да лекару у доспечерском центру потпуне и тачне информације да би ургентна екипа, уколико је то потребно, била благовремено упућена пацијенту.