Прва помоћ за аутошколе

ПРОГРАМ ОБУКЕ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ

ТЕМА 1: Прва помоћ – појам и значај, трајање 15 минута

Кандидат се упознаје са:

– појмом, основним циљевима и принципима прве помоћи;

– одговорностима лица које пружа прву помоћ на месту саобраћајне незгоде.

ТЕМА 2: Поступак на месту саобраћајне незгоде, трајање 30 минута

Кандидат се упознаје са:

– основним поступцима и мерама безбедности које треба применити у  случају саобраћајне незгоде;

– начином упућивања и садржајем позива хитним службама.

ТЕМА 3: Упознавање са садржајем кутије прве помоћи, трајање 15 минута

Кандидат се упознаје са:

– материјалом и средствима за пружање прве помоћи који чине садржај кутије прве помоћи за моторна возила и сврхом њихове примене.

ТЕМА 4: Процена стања повређеног, трајање 30 минута

Кандидат се оспособљава да:

– изврши елементарну процену стања свести и дисања повређеног;

– узме основне податке о начину повређивања и изведе основне поступке за утврђивање врсте повреде или стања лица страдалих у незгоди.

ТЕМА 5: Поступак са особом без свести, трајање 30 минута

Кандидат се оспособљава да:

– изведе основне кораке у процени стања свести;

– обезбеди проходност дисајних путева лица без свести, одговарајућим мерама и поступцима;

– опише опште мере у оквиру неге лица у бесвесном стању.

ТЕМА 6: Поступак са лицима без свести и дисања – основне мере кардиопулмоналне реанимације, трајање 90 минута

Кандидат се упознаје са:

– најчешћим разлозима наглог срчаног застоја и поступцима из прве помоћи који се примењују у том случају.

Кандидат се оспособљава да:

– установи одсуство свести и дисања код повређеног и изведе основни поступак оживљавања код одраслог лица.

ТЕМА 7: Прва помоћ код крварења и рана, трајање 45 минута

Кандидат се упознаје са:

– основном поделом крварења према врсти крвног суда, према обиму и према месту истицања крви;

– врстама рана које се најчешће срећу у саобраћајном трауматизму;

– главним ризицима и последицама рана и крварења.

Кандидат се оспособљава да:

– привремено заустави јако спољашње крварење (посекотина на руци или нози, рана на челу; крварење из носа);

– збрине лице које има унутрашње крварење.

ТЕМА 8: Основне мере за хитну евакуацију повређених, трајање 15 минута

Кандидат се упознаје са:

– околностима које захтевају хитно померање повређених са места саобраћајне незгоде на безбедно место и основним техникама извлачења из возила и померања повређеног на безбедно место.

ТЕМА 9: Најчешће повреде у саобраћајном трауматизму и принципи збрињавања ових повреда, трајање – 60 минута

Кандидат се упознаје са:

– најчешћим повредама које се дешавају у саобраћајним незгодама и механизмом њиховог настанка.

Кандидат се оспособљава да:

– изведе основне мере за имобилизацију код сумње на повреду: вратног дела кичме, горњих и доњих удова и коштаних структура грудног коша.

ТЕМА 10: Основне мере за хитну евакуацију повређених, трајање – 45 минута

Кандидат се упознаје са:

– околностима које захтевају хитно померање повређених на безбедно место и основним техникама извлачења из возила и померања повређеног на безбедно место.

Кандидат се оспособљава да:

– изведе основне технике извлачења из возила и померања повређеног на безбедно место.