Од 04.04.2017. амбуланта ЗЗХМП Нови Сад за одрасле која се налазила у Његошевој улици бр.4 је на новој адреси - налази се у кругу Клиничког Центра Војводине (улаз од Сајма ,први објекат са леве стране ) и ради сваку ноћ од 19-07 h,током целе године.

MN 06-2014 lekovi lista d

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НОВИ САД

Нови Сад, Вршачка 28

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

Лекови листа Д

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ:

 

МН 06/2014

 

 

 

 

 

НОВИ САД, фебруар 2014. ГОДИНЕ