Годишњи изваштај о раду директора ЗЗХМП Нови Сад

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА ЗЗХМП НОВИ САД

 

 

 

У наведеном периоду организација и функционисање рада ЗЗХМП Нови Сад се водила следећим критеријумима:

 

 • У што већој мери одговорити захтевима и потребама грађана Новог Сада и околине.
 • Побољшати материјални статус запослених.
 • Побољшати услове рада запослених.
 • Омогућити спровођење континуираних едукација свих запослених радника.

 

 • У сврху одговора захтевима и потребама грађана Новог Сада, у марту месецу ноћно педијатријско дежурство је преузео ЗЗХМПНС, у моменту када Дом здравља „Нови Сад“ законски није могао да преузме на себе рад педијатријске ноћне амбуланте, а ИЗЗДИО Нови Сад је изричито одбијао да то дежурство преузме на себе. Завод је добровољно прихватио да се  ноћно педијатријско дежурство нађе у оквиру нашег Завода, јер нисмо хтели да наши најмлађи суграђани остану без педијатријске здравствене помоћи у току ноћи. Ноћна педијатријска амубланта је кренула да функционише у Вршачкој улици број 28, у засебним просторијама које су реновиране и опремљене новом адекватном опремом.

 

 • Како би се скратило време доласка ургентне екипе ЗЗХМПНС до пацијента, руководство ЗЗХМПНС је увело још једну ургентну екипу у редован свакодневни рад чији је пункт у Петроварардину, а територијално покрива како сремску тако и новосадску територију. Тиме смо довели до тога да се реактивно време смањи са 8 минута на 6,15 минута, што је значајно унапредило рад нашег Завода, а и позитиван одговор грађанства није изостао.

 

 • Возни парк ЗЗХМП је обогаћен са 4 нова санитетска возила, са комплетном новом опремом ( 2 возила у марту и 2 возила у новембру). Од ЈКП Пословни простор смо добили на коришћење два путничка возила марке ШКОДА ФАБИА, од којих  нам једно служи за обављање послова градског мртвозорника, а друго возило за пружање медицинске помоћи суграђанима када су у питању интервенције нижег реда хитности.

 

 • У 2013. години број приговора и жалби суграђана на рад ЗЗХМП се значајно смањио (са око 30 таквих у 2012. години на 11 у 2013. години).

 

 • У мају је основан  Центар за аналитику, статистику и информисање у оквиру ЗЗХМП, а који је имао за циљ да се централизованим уношењем података побољша фактурисање према Фонду за здравствено осигурање. Овим начином смо проценат фактурисања подигли са 35% на 87%.

 

 • Управни одбор ЗЗХМП је на предлог руководства Завода донео Правилник о коришћењу службених возила којим су тачно дефинисани разлози коришћења, а самим тим спречене злоупотребе поменутих возила. Такође смо увели правило да сви корисници службених возила немају право на надокнаду путних трошкова.

 

 • У октобру 2013. године инсталирали смо нови систем праћења санитетских возила, чиме су спречене разне малверзације (крађа горива и коришћење санистеских возила у приватне сврхе, што је раније била учестала појава).

 

 • Руководство ЗЗХМП је успело да после годину дана издејствује уплаћивање бенефицираног радног стажа за запослене уговором који је потписан са РФЗО за 2014. годину. Напомињемо да  се од 2008. године бенефицирани радни стаж  није уплаћивао. Од октобра 2012. године смо постигли договор са РФЗО о редовној исплати материјалних средстава за прековремене сате запослених у ЗЗХМП а што се наставило и током целе 2013. године.

 

 • · У ЗЗХМП смо увели и награђивање радника на основу залагања на раду и похвала од стране пацијената.

 

 • ·У децембру 2012. године су исплаћена материјална средства за обављање дежурства на Музичком фестивалу „ЕXIT 2012“, а да при томе та средства до данашњег дана нисмо добили од организатора поменутог фестивала. Такође, за обављено дежурство на Музичком фестивалу „ЕXIT 2013“ , материјална средства запосленима су исплаћена непосредно по завршетку самог фестивала, што је први пут у историји ЗЗХМП Нови Сад.

 

 • ·У децебру 2013. године смо обезбедили средства из сопствених прихода која смо на дан ЗЗХМПНС 18.децембра поделили свим запосленима. Такође смо обезбедили средства за доделу новогодишњих пакетића за децу свих запослених, узраста до 12 година.

 

 • ·Током 2013 године, реновирани су пунктови у Петроварадину и Кисачу, као и ноћна амбуланта за одрасле у Његошевој улици, а у фебруару пункт у Футогу је пресељен на нову локацију, чиме су се обезбедили бољи услови за рад поменутог пункта.

 

 • ·У фебруару 2013 године почели смо са обукама из прве помоћи за возаче и запослене у јавним и приватним предузећима и установама, чиме смо значајно подигли рејтинг Завода међу осталим здравственим установама. Спровођењем свих ових обука и пројеката, допринели смо да се Едукативни центар Завода постави на праве темеље.

 

 • ·У Тријажно-дистрибутивном центру Завода, уведени су први пут протоколи рада за лекаре који раде на тријажи и дистрибуцији ургентних позива на број 194.

 

 • ·Руководство Завода је на најбољи могући начин и без материјалне надокнаде, урадило дежурство на Светском рукометном првенству за жене у децембру 2013 године. Такође, желим да нагласим да су се чланови руководства у текућој години одрекли дела годишњег одмора и више стотина прековремених сати, а све у циљу да се посао Завода уради квалитетно, часно и поштено.

 

 

 

Директор

Др Богдан Живановић