Од 04.04.2017. амбуланта ЗЗХМП Нови Сад за одрасле која се налазила у Његошевој улици бр.4 је на новој адреси - налази се у кругу Клиничког Центра Војводине (улаз од Сајма ,први објекат са леве стране ) и ради сваку ноћ од 19-07 h,током целе године.

Које услуге ЗЗХМПНС се наплаћују?

ЦЕНОВНИК ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА  ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НОВИ САД  КОЈЕ СЕ НЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

 

 

Редни број

НАЗИВ УСЛУГЕ

ЦЕНА

1.

Ангажовање ургентне екипе по једном сату ( лекар, мед.техничар, возач )

4.500,00

2.

Ангажовање екипе санитетског транспорта по једном сату ( мед.техничар, возач )

3.500,00

3.

Ангажовање санитетског транспорта по једном сату ( возач )

2.500,00

4.

Агажовање лекара по једном сату

3.000,00

5.

Ангажовање медицинског техничара по једном сату

2.000,00

6.

Лекарски преглед пацијента у амбуланти

2.000,00

7.

Мерење крвног притиска

300,00

8.

Снимање и очитавање ЕКГ-а

800,00

9.

Одређивање гликемије

300,00

10.

Пулсна оксиметрија

300,00

11.

Терапија кисеоником

300,00

12.

Давање субкутане терапије

300,00

13.

Давање интрамускуларне терапије

350,00

14.

Давање интравенске терапије

400,00

15.

Давање инфузионе терапије

700,00

16.

Примарна обрада површне ране

500,00

17.

Примарна обрада опекотине

500,00

18.

Вађење страног тела из коже и поткожног ткива

400,00

19.

Превијање

400,00

20.

Пласирање уринарног катетера

500,00

21.

Вађење крви за алкотест

1.500,00

22.

Имобилизација

500,00

23.

Едукација ( 1 школски час по учеснику )

500,00

24.

Санитетски превоз у случају када осигурано лице може да буде безбедно транспортовано на други адекватан начин

4.000,00

25.

Савет лекара ( ментална потпора за психолошке кризе)

500,00

 

 

 

Ангажовање екипе ван територије Града Новог Сада и општине Сремски Карловци увећава цену по пређеном километру у износу од 50 % цене једне литре горива ( евродизел ), уз једнократну наплату  под редним бројевима 1,2,3 или 25.

За стране држављане, цена услуга се увећава за 100 %.

Цена услуга на дан државних и верских празника, увећава се за 20%.

 

Ценовник важи од 01.01.2013. године.